AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS” realizētie projekti

Projekta numurs: 1.2.1.1/16/A/004
LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS
Latvijas pārtikas kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 14 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanās, tādejādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.
Finansējuma saņēmējs: SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS”
Sadarbības iestāde: CFLA

AS “SISTĒMU INOVĀCIJAS” minētās programmas ietvaros realizē divus projektus:

Projekta līguma nr.: 1.2.1.1/16/A/004

I. Pētījuma nosaukums: Smiltsērkšķu ogu bezatlikumu pārstrādes metodoloģijas izstrāde, projekts Nr.32

Pētījuma sākuma datums: 01.08.2017.

Pētījuma beigu datums: 31.12.2018.

Veiktās aktivitātes un sasniegtie uzdevumi projekta rezultātā:

1. Izstrādāta metodoloģija smiltsērkšķu ekstrakta iegūšanai izmantojot ultraskaņu šūnu apvalku dezintegrēšanai. Iegūts smiltsērkšķu ekstrakts.

2. Sagatavots produktu efektivitātes novērtēšanas protokols un dokumentācija. Iztrādāta jauno produktu specifikācija. Veikta produktu efektivitātes novērtēšana in vitro.

3. Veikta produktu efektivitātes novērtēšana in vivo. Sagatavotas un pieņemtas publicēšanai konferenču tēzes, kas apraksta smiltsērķšķu izspiedu ekstrakta iegūšanas tehnoloģijas izstrādi un iegūtā ekstrakta efektivitātes novērtēšanu in vitro.

Projekta līguma nr.: 1.2.1.1/16/A/004

II. Pētījuma nosaukums: Kontrolētas izdalīšanās uztura bagātinātāju ražošanas procesu izstrāde, projekts Nr.39

Pētījuma sākuma datums: 01.10.2017.

Pētījuma beigu datums: 31.12.2018.

Veiktās aktivitātes un sasniegtie uzdevumi projekta rezultātā:

1.Izstrādāta kontrolētas izdalīšanās uztura bagātinātāja kapsulas ražošanas iekārtas pielāgošanas specifikācija.

2.Veikta trīs dimensiju drukas iekārtas pielāgošana ražošanas procesiem. Izstrādāta jauno produktu specifikāciju un izgatavota kapsulu testa partija efektivitātes novērtēšanai. Izstrādāts klīniskā novērojuma protokols.

3.Veikta produktu efektivitātes novērtēšana in vivo. Sagatavota pētījuma gala atskaite.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close